Kommunal genomförde en demonstration på lördagen

Idag trotsade ett hundratal personer snålblåsten och höll en demonstration (arrangerad av Kommunal) mot förändringarna i arbetstiderna som främst berör vård och räddningstjänst. Stridsviljan var på topp med formuleringar som “varannan helg = inget privat eller familjeliv” och “botten är nådd”. Även de närmast sörjande politikerna fanns på plats för att ge sin respektive syn på det hela.

Flera lördagsflanörer stannade upp och undrade vad som pågick. När de fått en förklaring hördes flertalet av dem säga “vore det inte viktigare att protestera mot konstant underbemanning?”
En kvinna i yngre medelåldern tittar menade mot plakaten och säger tyst “Jag jobbar också varannan helg, inte inom vården – men jag har trots allt ett fungerande familjeliv”

Text/bilder: Björn, ansvarig utgivare

#ig_sharethemoment #linslusfoto

Text och bild Björn Hansson Linslusfoto

Studentbåten

Båtens ägare och Karlskrona kommun har frostigare relation än någonsin tidigare

Kommunen har nu lagt till ett högre vite och idag även spärrat av kajen vid den sk Stundentbåten i Karlskrona. Båten har sedan 2020 saknat bygglov och turerna kring den varit många ända sedan den anlände till Karlskrona. Från början byggdes båten som flodbåt

Vattentornet i Jämjö ska lysas upp i rött – tack vare Lowes förslag

Alla som bor i Karlskrona kommun har möjlighet att påverka samhället genom att lämna medborgarförslag. En som nyttjat den möjligheten är sjuårige Lowe Eriksson. Till vintern kommer hans förslag att lysa upp Jämjö vattentorn i rött bli verklighet.

Vattentornet är ett riktigt landmärke som syns på långt håll när man närmar sig Jämjö. Till vintern kommer det även bidra till att sprida julstämning. Allt tack vare sjuårige Lowe Erikssons förslag till Karlskrona kommun.

– Jag tror att det kommer bli jättefint, säger Lowe.

Tanken att låta vattentornet lysa rött väcktes i vintras när Lowe och hans familj såg hur fint vattentornet på Bryggareberget kunde belysas i olika färger. Tillsammans med sin pappa skrev han ett medborgarförslag till kommunen. ”Jag har alltid gillat att se stans vattentorn i rött sken vid juletid varje år”, skrev de.

Tjänstepersonerna på kommunen tyckte att det var ett väldigt bra förslag och för ett par veckor sedan var det dags för politikerna i drift- och servicenämnden att fatta beslut. Lowe var på plats när de sa ja till hans förslag.

– De gav mig en applåd, berättar han.

Planen är nu att belysa vattentornet i rött under juletid varje år med start vintern 2022.

På karlskrona.se/medborgarforslag kan du läsa mer om hur det går till att lämna medborgarförslag. På karlskrona.se/kontakt finns information om andra möjligheter att komma i kontakt med Karlskrona kommun och tycka till om kommunens verksamhet.

Ann Linde talade på Larmtorget Kalmar

Årets tunga namn på talarlistan första maj 2022 i Kalmar var utrikesminister Ann Linde. Även talare från SSU och förbundsordförande för Byggnads äntrade talarstolen.

I väntan på att första maj-tåget skulle ankomma Larmtorget, så sjöng och spelade gruppen Den glada bokens orkester.

Foto: Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se

Unik hälsoklinik invigs av socialminister Lena Hallengren

Den 13 september inviger socialminister Lena Hallengren BTH:s nya storsatsning – en unik forsknings- och utbildningsklinik med fokus på teknik inom vården. En specialvisning av kliniken enbart för media erbjuds onsdag 11 september. Media är välkommen.

I samband med BTH:s 30-årsjubileum kommer en ny forsknings- och utbildningsklinik inom hälsa att invigas. Det är en storsatsning inom området tillämpad hälsoteknik och den är unik i sitt sätt att integrera utbildning och forskning inom hälsoområdet.

Kliniken består av tre delar:

  • Utbildningsmottagning där studenter tillsammans med forskare och lärare kan utforma, testa och simulera nya arbetssätt för framtidens vård. Här finns också en hälsomottagning bemannad av studenter som bland annat utför hälsoundersökningar.
  • Forskningslabb med testbädd för forskare, doktorander och samverkanspartner från såväl akademi, näringsliv som region och kommun. Forskningsprojekten spänner över hela området med hur teknik stödjer människor i alla åldrar för god hälsa och livskvalitet.
  • Arena för nationella och internationella kliniska forskningsprojekt.

På kliniken finns även Europas mest moderna tandvårdsenhet. På kliniken kommer BTH:s studenter att få den viktiga kopplingen mellan teori och praktik och få ta del av forskarnas resultat.

Informationsmöte om nytt omvårdnadsboende i Rödeby

Informationsmöte om nytt omvårdnadsboende i Rödeby

Äldreförvaltningen rustar för framtiden. I höst börjar byggnationen av ett nytt omvårdnadsboende i Rödeby. 

På informationsmötet kommer medborgare att få höra äldrenämndens ordförande Eva-Lotta Altvall samt tjänstemän från kommunen berätta om planerna för omvårdnadsboendet i Rödeby.

Tid: Måndagen den 26 augusti, klockan 18.30-19.30
Plats: Rödebyskolan, aulan

Miljöbomben soptippen i Vedeby

Presskonferens med kort varsel Gullberna Soptipp.

Så löd rubriken.

Den 3 mars promenerade en person igenom kulverteringen av Vedeby bäck. De fynd som gjordes var skrämmande.

Bäcken kulverterades 1967 och det gjordes för att dagvattnet från bl a
Kungsmarken skulle kunna komma ut till havet. Ovanpå kulverten ligger
10-12 meter med massor/sopor. Under hösten 2018 påbörjades bygget av en
solcellspark med utanpåliggande solceller, alltså har man inte grävt ner
något i marken vid byggandet av solcellsparken.

Kulverteringen består av cementrör och är ca 300 meter i längd. Detta
räknat från tvätthallen bakom Mekonomen till Leksakshuset.

Soptippen upphörde 1978 då verksamheten flyttas till Mältan (fd
Bubbetorp). De sopor som ligger här i Vedeby består till stora delar av
miljögifter. Utmärkande är bl a galvaniseringsvätska från ett
”spikbruk”, bly – och en hel del kvicksilver mm mm.

Vid promenaden i cementröret filmades det och det togs bilder. På
bilderna kan man tydligt se att på de sista 100 metrarna har cementröret
säckat ihop och stora sprickor är synliga. Även en större sten ses ligga
i röret. Denna sten uppskattar aktionsgruppen ha legat i röret i många år.

Då vattennivån i rören är i höjd med havsnivån så finns det 1000-tals
fiskar i röret. Dock är det kliniskt rent från spindlar och andra insekter.

Initiativtagaren Stefan Svensson, och hans grupp som driver
facebooksidan Gullberna Soptipp sedan ca 2 år tillbaka, hade till dagens
presskonferens bjudit in politiker och även ansvariga från
länsstyrelsen. Endast media och ett politiskt parti visade intresse
genom att närvara.

Den information som inkommit har skickats vidare till länsstyrelsen som
är tillsynsmyndighet samt till Karlskrona kommun. Aktionsgruppen menar
att kommunen inte riktigt vill engagera sig. Länsstyrelsen har ett
föreläggande rörande soptippen på sig. Vilket gör att de måste agera.

Genom åren har flertalet konsulter gjort utredningar om soptippens
framtid, dock har uppdragsgivaren kommunen/länsstyrelsen inte gjort
något konkret åt miljöbomben.

Gruppen känner till att Naturvårdsverket driver projekt om sanering av
gamla deponier och soptippar. En ansökan till Naturvårdsverket anser
aktionsgruppen är nödvändig.

Vidare tipsade en deltagare på presskonferensen om att i Stockholm har
man byggt en stor hall i Frihamnen där allt miljögiftigt från Stockholm
tas om hand och sorteras.

Aktionsgruppen ser inte bara problem utan har även ideer om hur man kan
sanera denna tickande miljöbomb som mest av allt tycks falla mellan alla
stolar.

Text och bilder

Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se


Första stenen i havet

Vid lunch på onsdagen kastades så första stenen i havet på Verkö. Ett utfyllnadsarbete påbörjades idag för att fylla ut Solviken och vid ön Långa Lisa. Området som skapas är planerat att bli färjeterminalområde och kompletterar därmed befintligt område. 

Text och bilder: Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se

1 2