Klimataktivister stoppade flyg

På söndag förmiddag har en rad personer gripits för det ganska ovanliga brottet flygplatssabotage. I Halmstad har två personer vägrat sätta sig ner i planet så polis fick tillkallas. På Bromma har två personer limmat fast sig på landningsbanan. Även på andra flygplatser i landet har det inträffat incidenter. Polisen vill i nuläget inte berätta så mycket fler detaljer. I Kallinge märktes en ökad säkerhetsnivå främst genom mer uniformerade personal

Förstärkning av betongpålar under infartsleden ska ge en ökad trafiksäkerhet

Dykundersökningar har visat att några av de betongpålar som infartsleden vilar på behöver förstärkas för en ökad trafiksäkerhet. Reparationsarbetet under ytan startar under vecka 44 och beräknas vara klart runt årsskiftet. Under arbetets gång kommer det vara en stor trafikpåverkan på sträckan.

Karlskrona kommun har med hjälp av dykare genomfört flera undersökningar av betongpålarna under och kring infartsleden. Dykningarna visade att det skett en försämring av flera pålar, vilka behöver förstärkas så snart som möjligt. För att säkra den viktiga infarten till Trossö startar under vecka 44 det reparationsarbete som förväntas vara klart runt årsskiftet. 

Viktigt arbete under ytan

Pålarna som ska förstärkas finns i höjd med småbåtshamnen. Arbetet kommer inte synas så mycket på körbanorna då dykarna arbetar helt under ytan. Reparationen behöver göras över tid, en påle i taget. Det går inte att förstärka alla på samma gång, då påldäcket hade blivit för instabilt.

– Även om reparationsarbetet inte syns så mycket ovanför ytan är det viktigt att få till en så säker trafiksituation som möjligt och minska belastningen på pålstöden. Inte minst med tanke på dykarnas säkerhet och arbetsmiljö. En åtgärd blir att hastigheten sänks från brohålan fram till trafikljusen, säger Göran Olofsson, avdelningschef gata park på Karlskrona kommun.

Planera din resa till och från Trossö

Inför reparationsarbetets start kommer flera åtgärder göras. Hastigheten sänks från 40 till 30 kilometer i timmen från brohålan fram till trafikljusen, i båda riktningarna. Bara en fil i varje körriktning kommer vara öppen och fartgupp och informationsskyltar placeras ut. 

– Det kommer att vara en mycket nedsatt framkomlighet på infartsleden under perioden, främst i form av långa köer under rusningstid. Om du har möjlighet, försök planera din körning så att du undviker rusningstid eller om möjligheten finns, att du åker kollektivt eller väljer en annan väg till och från Trossö. Vi får hjälpas åt. Det här är ett viktigt arbete i vår fantastiska stad, avslutar Göran Olofsson.

Förstärkningen av pålstödet är en insats som görs i väntan på att det större planerade arbetet med en ny infart och entré till Karlskrona påbörjas inom en tvåårsperiod. Dykinspektioner kommer under perioden att göras kontinuerligt för att följa upp betongpålarnas status.

Brand i villa

Obs! Genrebild ur arkivet!

På lördagskvällen larmades räddningstjänsten till Fågelmara där det enligt uppgift skulle brinna i en villa. I larmet fanns uppgifter om att det slog ut lågor från fönsterna, vilket ju fick alla inblandade att tagga upp lite extra.
Deltiden från Jämjö var först på plats och kunde bara konstatera att det rörde sig om en kontrollerad eldning.

Strax efteråt fick man också larm om en bil som kört in i mitträcket på E22 strax norr om Jämjö. Det är I nuläget oklart hur pass omfattande skador det handlar om.

Obs! Genrebild från arkivet!

Kommunens restauranger öppnar igen

Den 18 oktober öppnar flera av restaurangerna på Karlskrona kommuns särskilda boenden igen. Restaurangerna är öppna för pensionärer och besökare till någon på boendena.

Restaurangerna kommer precis som tidigare ha öppet måndag till fredag och första dagen med lunchservering blir måndagen den 18 oktober.
– Många gäster har längtat efter att vi ska öppna igen. Det känns väldigt roligt att vi kan välkomna gäster till restaurangerna igen, säger Hanna Bengtsson som är verksamhetschef på kostavdelningen.

Restaurangerna öppnar på följande boenden:

  • Af Klint på Trossö
  • Fregatten på Pantarholmen
  • Hammarbygården i Jämjö
  • Fredriksdal i Nättraby

Klicka här för att hitta mer information om restaurangerna

Tänk på att restaurangerna ligger i direkt anslutning till ett särskilt boende. Det är därför viktigt att fortsätta följa de besöksrutiner som gäller.

1 2