Nu erbjuds anställda inom funktionsstöd vaccin

Karlskrona kommuns arbete med vaccinationen mot covid-19 går nu delvis in i det som kallas fas två. Det betyder att anställda inom funktionsstödsförvaltningen erbjuds tid för att få den första sprutan.

Planeringen av vaccinationer i Blekinge utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan. Vaccinationen sker i fyra faser, vilket du kan läsa mer om på 1177.se/Blekinge.

Karlskrona kommun är nu inne i slutet av fas 1. Det innebär att personal och hyresgäster på äldreboenden har blivit erbjudna två doser och att de flesta anställda inom hemtjänsten fått den första dosen.

Parallellt med att vaccinera färdigt personer i fas 1 går Karlskrona kommun nu även in i den andra fasen. Det betyder att anställda som arbetar nära brukare inom funktionsstödsförvaltningen erbjuds tid för vaccination.

– Vi anpassar oss hela tiden efter hur tillgången på vaccin ser ut. Fördelningen nationellt sker på veckobasis vilket gör att vi behöver arbeta flexibelt och ibland anpassa oss med kort varsel, säger Camilla Jönsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Karlskrona kommun.

Personer som bor på något av Karlskrona kommuns särskilda boenden för funktionsnedsatta kommer att få vaccinet mot covid-19 av Karlskrona kommun, medan personer som bor i ordinärt boende, och har insatser från kommunens funktionsstödsförvaltning, kommer att bli kallade av Region Blekinge.

– Det är härligt att se den entusiasm och glädje som både medarbetare och vaccinatörer visar nu när fler och fler får vaccinet. Det märks att många känner att det här är ett stort steg på vägen tillbaka till en normal vardag, säger Camilla Jönsson.

Läs mer om Karlskrona kommuns arbete relaterat till coronapandemin på karlskrona.se/corona.

Fortsatt när- och fjärrundervisning för högstadie- och gymnasieelever

I ytterligare två veckor kommer Blekinges kommunala högstadie- och gymnasieskolor kombinera när- och fjärrundervisning med cirka en tredjedel av eleverna närvarande på plats i skolan.

– Den nedåtgående trenden vad gäller smittspridning av covid-19 i Blekinge tycks tyvärr vara bruten. Det finns även en farhåga för spridning av muterat virus nu när föräldrar
och elever återvänder från skidorter i delar av landet med större smittspridning. Region Blekinges Smittskyddsenhet rekommenderar därför länets skolor att behålla nuvarande andel närundervisning oförändrat kring 30 procent, både på högstadiet och gymnasiet under vecka 9–10, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Smittskydd Blekinge rekommenderar att fortsätta på samma sätt som innan sportlovet, med cirka en tredjedel av eleverna på plats på länets gymnasie- och högstadieskolor. Rekommendationen avser vecka 9 och 10. Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa rekommendationen. Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet.

Till dig som studerar på högstadiet

På Karlskrona kommuns högstadieskolor kommer även fortsättningsvis en årskurs i taget att ha undervisning på plats på skolan. Under vecka 9 är det du som går i årskurs 9 som ska vara på plats. Årskurs 7 och 8 studerar hemifrån. Mer detaljerad information får du av din skola.

Till dig som studerar på gymnasiet

Du kommer att få mer detaljerad information om när du ska vara på plats i skolan, respektive studera hemifrån, av din skola.

Kom ihåg skollunchen

Du som studerar hemifrån har även fortsättningsvis möjlighet att beställa och hämta lunch från ett skolkök i närheten av där du bor. Det gäller både högstadiet och gymnasiet. Du beställer lunch via en länk som du får skickad till dig via e-post.

Du har, precis som tidigare, två alternativ. Antingen hämtar du varm lunch dagligen eller också hämtar du fryst mat för fem dagar på tisdagseftermiddagen.

Du ska göra beställningen senast klockan 23.59 på söndagen, veckan innan du ska ha den. För vecka 9 ska beställningen alltså göras senast klockan 23.59, söndagen den 28 februari.

Du ska bara beställa mat för de veckor då du studerar hemifrån. När du är på plats i skolan tar du mat och äter i matsalen som vanligt.

Detta meddelar Karlskrona kommun i ett pressmeddelande

Brand i byggnad Rödeby

Strax innan kl 23 på tisdagen larmades räddningstjänsten till en brand i byggnad bakom Ica Supermarket i Rödeby.
Det handlar om en mindre fristående lagerbyggnad som brinner. 
Dock oklart varför den brinner.

Brand i mindre fristående byggnad. Foto: Björn Hansson/Linslusfoto.se

Insamlingsproblem

Nästa vecka läggs återvinningen vid Äspehallen i Ronneby ner.
FPI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, har efter en längre tids problem fått nog och nu beslutat att stänga återvinningen och hänvisa till andra stationer i kommunen.
Det handlar om att containrarna ofta brutits upp och fyllts med allehanda sopor som inte ska ligga där. Man har gjort försök att spåra förövrna men det har bara gett enstaka napp medan problemen fortsatt.
Från och med 2021-02-26 får alltså de boende köra sina förpackningar till en annan återvinningsstation.

Foto: Björn Hansson/Linslusfoto.se

Bekräftade fall av brittisk coronavariant i Blekinge

Blekinge har nu fått sina första bekräftade fall av den variant av coronavirus som varit vanlig i Storbritannien, och även konstaterats på flera andra håll i Sverige. Det handlar om fyra Blekingebor, som alla insjuknade i början av januari.

Den brittiska varianten av coronaviruset verkar spridas lättare och snabbare än andra varianter. Men det finns i nuläget inga tydliga bevis för att den orsakar allvarligare sjukdom eller en ökad risk för dödsfall.

Att det dröjt så länge att hitta de aktuella fallen i Blekinge beror på att proverna varit en del av de rutinmässiga stickprovsanalyser som har skett via Folkhälsomyndigheten. Proverna har alltså inte skickats för analys på grund av någon särskild misstanke.

I Blekinge har vi sedan en tid en nedåtgående trend i antalet fall av covid-19. Slutsatsen, enligt Region Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö, är att den stora smittspridningen som skedde i Blekinge i slutet av december och början av januari inte berodde på ett stort antal fall av någon ny virusvariant.

– Vi har redan förutspått att den brittiska varianten finns i länet och nu har vi fått bekräftat att den troligen fanns här redan i december, säger Bengt Wittesjö.

Detta meddelar Region Blekinge i ett pressmeddelande under tisdagen.

Höjdarräddning hos Bergkvara Buss

På fredagsförmiddagen larmades räddningstjänsten till Bergkvara buss i Torskors. Där en skylift med ett par personer i hade fått haveri 10-12 meter upp i luften. Räddningstjänsten kunde hjälpa de nödställda till marken igen.

Höjdarräddning hos Bergkvara buss. Foto: Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se