Bevattningsförbud i flera områden i Karlskrona

Från den 10 maj 2021 gäller bevattningsförbud för Fågelmara, Kristianopel, Brömsebro, Jämjö, Ramdala, Holmsjö, Nävragöl, Strömsberg, Spjutsbygd och Saleboda på grund av den extremt låga grundvattennivån som råder.

Bevattningsförbudet innebär att du inte får använda kommunalt vatten för att till exempel vattna med slang på gräsmattor och rabatter, fylla en pool eller tvätta bilen.

Förbudet gäller tillsvidare.

Skogsbrand i Torhamn

På fredagskvällen larmades räddningstjänsten till en brand i terräng utanför Torhamn.
Det handlar om en ganska begränsad brand i ett område tacksamt nära vägen.  I skrivande stund pågår släckningsarbetet med personal från två stationer. Man har lyckats omringa elden och har just åkt för att fylla på ena tankbilen
Inga personskador har rapporterats.

Skogsbrand i Torhamn. Foto: Björn Hansson/Linslusfoto.se
Skogsbrand i Torhamn. Foto: Björn Hansson/Linslusfoto.se

Klass 2 varning mycket höga flöden i Ronnebyån

SMHI har lämnat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Ronnebyån.

Flödet beräknas öka från torsdag 20/2 och till söndag 23/2. Det innebär att flödet nu är högre än vad som gällde januari 2018. De som bor eller rör sig nära Ronnebyån bör iaktta försiktighet för att undvika faror. De som har bryggor och båtar bör säkra dessa.

Orsaken är dels att sjöarna uppströms är fyllda och regnandet som varit de senaste veckorna. Konsekvenserna av detta är att låga områden i närheten av Ronnebyån kommer att översvämmas.

Försiktighet bör även iakttas vid övriga åar i kommunen då flödet är högt även där men inte i samma omfattning som Ronnebyån.

Bor du nära vatten i ett utsatt område är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. Här är några tips:

  • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
  • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
  • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
  • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
  • Placera bilen på en hög plats.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
  • Följ läget via kommunens hemsida, nyhetsrapporteringen i medierna samt väderläget via SMHI.

Höga flöden i Lyckebyån

Höga flöden i Lyckebyån

SMHI utfärdade onsdagen den 19 februari en klass 1-varning för höga
flöden i Lyckebyån. Flödet är fortsatt svagt stigande och förväntas nå
sin kulmen i slutet av februari. Orsaken till de höga flödena är regn.

Publicerad 20 februari 2020 11:56 | Servicemeddelanden

Lyssna

En klass 1-varning innebär att vattenflödena är på en nivå som inträffar
i snitt varannat till vart tionde år. Det här kan innebära mindre
översvämningproblem.