Brand i byggnad Ronneby

På tisdagsmorgonen larmades räddningstjänsten till ett omvårdnadsboende på Folkparksvägen i Ronneby. Byggnaden är övertänd och utom räddning. En person fördes till sjukhus då man misstänker att denne fått i sig rök. När det började brinna fanns 8 boende och 2 vårdare i huset.

Bild från dagen efter branden i omvårdnadsboendet på Folkparksvägen i Ronneby. Foto: Björn Hansson/Linslusfoto.se

Regionen inför munskydd på vårdavdelningar

Regionen inför munskydd på vårdavdelningar

Region Blekinges smittskyddsläkare har beslutat att all personal på vårdavdelningar ska bära munskydd kontinuerligt. Orsaken är en snabb smittspridning inom personalgrupper på Blekingesjukhuset.

– Vi inför rutiner som innebär att personal på vårdavdelningar ska bära munskydd kontinuerligt. Vi gör det för att minska risken för smittspridning bland personal och patienter, säger biträdande smittskyddsläkare Olof Blivik.

Världshälsoorganisationen WHO har kommit med nya rekommendationer om användande av munskydd inom hälso- och sjukvård och omsorg. Det finns inget vetenskapligt underlag för rekommendationerna, men Folkhälsomyndigheten ser nu också över sina rekommendationer för val av skyddsåtgärder.

– Det är en extra försiktighetsåtgärd som vi nu gör eftersom vi sett en snabb smittspridning bland personalgrupper på flera vårdavdelningar på sjukhuset, förklarar Olof Blivik.

Övriga skyddsåtgärder, som goda hygienrutiner, distansering och att man stannar hemma vid minsta tecken till infektion gäller fortfarande.

Smittsam sjukdom

Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar och sekret från luftvägarna som sprids framför allt när någon hostar eller nyser, samt vid nära kontakt mellan personer. Även indirekt kontaktsmitta förekommer, d.v.s spridning via droppar som landat på ytor eller föremål i närheten av personer som är infekterade med covid-19. Smittsamheten är som regel störst kring insjuknandet.

Flera vägarbetenunder vecka 26 och 27

Beläggningsarbeten med fräsning och asfaltering på Verkövägen, Österleden, Lyckebyvägen och Landsvägsgatan från den 23 juni till 3 juli.

Beläggningsarbetena kan påverka trafiken och orsaka köbildning.

Fräsning

Tisdag den 23/6 från klockan 09.00, Lyckebyvägen
Fräsning av Lyckebyvägen från rondellen vid Volvo mot järnvägsbron i Torskors.
Trafikvakter kommer att finnas på plats.

Tisdag den 23/6 från klockan 13.00 , Verkövägen
Fräsning av Verkövägen från avfart Ringövägen ut till NKT på Verkö.
Trafikvakter kommer att finnas på plats.

Onsdag den 24/6 och torsdag den 25/6, Österleden
Fräsning av Österleden in mot centrum.
En fil kommer att vara avstängd med mobila påkörningsskydd (TMA-bil) och koner.

Måndag den 29/6 till onsdag den 1/7, Landsvägsgatan
Fräsning av Landsvägsgatan från Tullgatan/Willys, genom Pantarholmen till Sunnavägen.
Sträckan kommer att vara avstängd från den 29/6 till den 1/7 förutom för bussar.
Trafikvakter kommer att finnas på plats.

Asfaltering

Tisdag den 30/6, Verkövägen
Asfaltering på Verkövägen från avfart Ringövägen ut till NKT på Verkö. Trafikvakter kommer att finnas på plats.

Tisdag den 30/6, Lyckebyvägen
Asfaltering på Lyckebyvägen från rondellen vid Volvo mot järnvägsbron i Torskors.
Trafikvakter kommer att finnas på plats.

Onsdag den 1/7, Landsvägsgatan
Asfaltering på Landsvägsgatan från Tullgatan/Willys, genom Pantarholmen till Sunnavägen.
Sträckan kommer att vara avstängd från den 29/6 till 1/7 förutom för bussar.
Trafikvakter kommer att finnas på plats.

Torsdag den 2/7 och fredag den 3/7, Österleden 
Asfaltering på Österleden in mot centrum.
En fil kommer att vara avstängd med mobila påkörningsskydd (TMA-bil) och koner.

Musik i Coronatider

Det här är ett av få musikarrangemang som faktiskt blivit av i dessa märkliga corona-tider
Björkholmens byalag i samarbete med Visans vänner i Karlskrona bjuder Karlskrona på musik i solskenet 
Björn Hansson Linslusfoto 

1 2 3