Sportduellen Karlskrona

Kommunen satsar 50 000 kronor på Sportduellen Karlskrona

Fem idrottsklubbar i Karlskrona går nu ihop i samverkanssatsningen Sportduellen Karlskrona – en lokal variant av SVT-programmet Mästarnas mästare. Projektet har gjorts möjligt mycket tack vare ett bidrag på 50 000 kronor från Karlskrona kommun.

Coronapandemin har ställt Karlskrona kommuns idrottsliv inför stora utmaningar.

När mycket av liveidrotten är inställd så har fem idrottsklubbar nu gått samman för att få  Karlskronaborna att känna tävlingsnerv och spänning på ett annat sätt.

Klubbarna kommer nämligen att arrangera Sportduellen Karlskrona – en tävling som kan liknas vid en lokal version av SVT-programmet Mästarnas mästare.

De fem lagen som deltar är HIF Karlskrona, FK Karlskrona, Karlskrona HK, Sjöstaden DF och FBC Karlskrona. Karlskrona HK ställer upp med både ett herr- och damlag. 

Spelare från lagen kommer att utmana varandra i olika grenar. Tävlingarna filmas och kommer att kunna ses på webbsidan SportOn.se fredagen den 15 maj. För att se programmet behöver man köpa en biljett och intäkterna delas sedan upp solidariskt mellan föreningarna.

Satsningen har gjorts möjlig mycket tack vare Karlskrona kommun, som med ett bidrag på 50 000 kronor är huvudsponsor till projektet.

– Det här är ett helt nytt och spännande koncept. En kreativ och rolig idé där flera olika föreningar hjälps åt. Ett initiativ som vi från kommunens sida självklart vill vara med och stötta. I dessa tider behöver vi hitta nya sätt och nya idéer för att lyfta föreningslivet, säger Elina Gustafsson (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Här kan du läsa mer om Sportduellen Karlskrona.

Visir för att värna arbetsmiljön

Karlskrona kommun skickade vid lunch idag fredag ut ett pressmeddelande med följande innehåll.

Äldrenämnden och funktionsstödsnämnden har fattat beslut om att medarbetare inom kommunens vård och omsorg ska få möjlighet att använda visir i större utsträckning än tidigare. Beslutet påverkar inte de rutiner som gäller, utan är till för att minska eventuell oro hos våra medarbetare.

− De rutiner som finns idag anses fullgoda för att skydda mot smitta, men beslutet fattas för att skapa trygghet för medarbetare som ändå känner oro, säger Eva-Lotta Altvall, ordförande i äldrenämnden.

Kommunens rutiner för att undvika och minska smittspridningen av covid-19 utgår från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska ger, och det är dessa rekommendationer som gäller även i fortsättningen. I rutinerna finns krav på att visir ska användas om brukare, hyresgäster och kunder visar symptom på förkylning. Nu fattas ett beslut för att möta de personer som känner oro för att bli smittad av covid-19, och som önskar skydd i större utsträckning än rutinerna föreskriver.

− Vi vill att medarbetarna ska känna sig trygga att gå till jobbet och nu ger vi i uppdrag till våra förvaltningar att köpa in fler visir, säger Karin Dovstad ordförande i funktionsstödsnämnden.

Fastställda rutiner vid misstänkt smitta gäller fortfarande

Även fortsättningsvis är det avgörande att alla medarbetare följer fastställda hygienrutiner och rekommendationer för att minimera smitta av covid-19. Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta ska alla strikt följa de rutiner för skyddsutrustning som gäller. I vissa fall kan användning av visir skapa en ökad trygghet för medarbetare, brukare, hyresgäster och kunder. Men det är viktigt att betona, att möjligheten att använda visir även vid andra tillfällen ska ses om en extra utrustning. Visir är enligt Folkhälsomyndigheten inte är ett fullgott skydd, men det kan i vissa situationer minska risken för spridning av Coronapandemin, covid-19.

− Beslutet om att medarbetare ska kunna använda visir i större omfattning grundar sig på en bred politisk förankring. Nu vidtar ett arbete för äldreförvaltningen att köpa in visiren och de kommer att återkomma med hur och när de kan tas i bruk, säger Eva-Lotta Altvall.

Blekinge har i dagsläget procentuellt färre antal smittade av covid-19 än stora delar av övriga landet. Det finns inget som tyder på att länet i förlängningen kommer att komma lindrigare undan än något annat län.

− Det är viktigt att vi är uthålliga och fortsätter hålla fast vid alla de åtgärder vi har vidtagit för att minska smittspridningen både inom kommunens verksamhet och som enskilda medborgare, säger Karin Dovstad.

Brand i villa Jämjö

Vid 1430 tiden på onsdagen larmades räddningstjänsten och ambulans till en brand i en villa i centrala Jämjö. Uppgifter göra gällande att det ska ha varit en pelletspanna som exploderat. Branden var snabbt under kontroll och utvädring påbörjades. Oklart om någon person skadats.

Text och bild: Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se

Asfaltering av vägbanor måndag och tisdag

Asfaltering av vägbanor 20 till 21 april

Asfaltering av vägbanor genomförs under måndagen den 20 april och tisdagen den 21 april. Under arbetet är vägpartierna begränsade i framkomlighet eller helt avstängda.

Måndag 20 april kl. 09.30-13.00

Påfart infartsleden

Under förmiddagen mellan klockan 09.30 till cirka 13.00 genomförs asfalteringsarbete vid påfart infartsleden ut mot Österleden från Oscarsvärnsvägen, vid nya brandstationen.

Under arbetet är vägpartiet avstängt för trafik.

Måndag 20 april, eftermiddag

Sunnavägen

Under eftermiddagen genomförs asfalteringsarbeten på den utgående vägsträckan från bron från infartsleden mot rondellen vid City Gross.

Under arbetet är det sänkt hastighet och begränsad framkomlighet på vägsträckan.

Tisdag 21 april, hela dagen

Sunnavägen

Under tisdagen genomför resterande asfalteringsarbete av körfält två i det inåtgående körfältet från rondellen mot bron kommer att asfalteras.

Under arbetet är det sänkt hastighet och begränsad framkomlighet på vägsträckan.

Detta enligt ett epostmeddelande från Karlskrona.se

1 2