Brand och brand

Räddningstjänsten fick en hektisk söndagseftermiddag. Brand i köksfläkt i Nättraby och, i stort sett samtidigt,  brand i villa Fridlevstad. I skrivande stund pågår genomsökning av fastigheten i livräddande syfte. I nuläget vet man inte om det är någon kvar i huset

Fartyg sjunker

Under natten mot måndagen har två fartyg, ett brittiskt och ett danskt, kolliderat mellan Ystad och Bornholm. Det danska fartyget har hamnat upp och ner. Enligt Kustbevakningen är det på väg att sjunka. Man har också skickat enheter från Karlskrona till platsen, dels för i första hand livräddning men även i ett senare skede hjälpa till i utredningsarbetet.

Vädret på platsen beskrivs som besvärligt. I nuläget något oklart hur respektive besättning klarat sig

1 2