Åtgärderna för att minska smittspridningen förlängs

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd i Blekinge för att minska smittspridningen av covid-19. Karlskrona kommun förlänger därför beslutet att hålla simhallar, badhus och idrottsanläggningar stängda tills vidare.

Karlskrona kommun fattade beslut om en rad åtgärder för att minska smittspridningen den 10 november. Beslutet gällde då till och med den 30 november, men förlängs nu tills vidare.

Det betyder att följande fortsätter gälla tills ny information ges:

 • Kommunen stoppar möjligheten att hyra kommunala idrottsanläggningar. Undantag görs för elitidrott enligt specialförbundens definition samt träningar för barn födda 2005 och senare.
 • Badhus och simhallar hålls stängda. Undantag gäller simträning för barn födda 2005 eller senare, simskoleverksamhet samt räddningstjänstens och Försvarsmaktens verksamhet.
 • Biblioteken i Karlskrona kommun förändrar sina rutiner med syfte att reducera antalet besökare samt minska tiden som varje besökare vistas i lokalerna.
  • Stadsbiblioteket öppnar klockan 10.00, vilket innebär att det inte erbjuds någon tidningsläsning innan dess.
  • I första hand uppmanas allmänheten att ta kontakt via hemsidan, e-post, sociala medier eller telefon.
  • Biblioteket erbjuder inga sittplatser, studieplatser eller studierum.
  • Datorbokningen begränsas till 20 minuter per session, person och dag.
  • Eventuella kopior och utskrifter görs via självservice.
  • Karlskrona DigidelCenter på Stadsbiblioteket kommer att vara obemannat för att undvika fysiska möten.
  • De bibliotek som har meröppet i dag (Holmsjö, Jämjö och Lyckeby bibliotek) kommer att fortsätta med det.
 • Uthyrningen av kommunala lokaler för privata fester och tillställningar begränsas. Kommunen uppmanar även mindre lokala uthyrare att säkerställa att lokaler inte hyrs ut till evenemang som riskerar att bryta mot råden.
 • Karlskrona kommuns interna riktlinjer för möten, fysisk distans och distansarbete skärps.
 • Kommunen samverkar med lokala handlare och butiksinnehavare i frågor om följsamhet av råden och effekterna på handeln.

Bakgrunden till det förlängda beslutet är att Folkhälsomyndigheten infört skärpta allmänna råd i Blekinge. Du läser mer om de råden här.

Korttids- och tillsynsverksamheter stänger tillfälligt

Korttids- och tillsynsverksamheterna för barn med funktionshinder på Kiselvägen, Norrskensgatan och Klimatgatan stängs tillfälligt på grund av covid-19.

Anledningen till stängningen är att tre personer ur personalen har bekräftats smittade med covid-19. Verksamheterna stängs från och med måndagen den 30 november och planeras öppna igen måndagen den 7 december. Stängningen berör cirka 30 barn och unga. 

− Det är naturligtvis ingen åtgärd som är önskvärd, men det är viktigare än någonsin att vi följer de strikta råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Region Blekinge ger, säger Elina Tyrberg, chef för funktionsstödsförvaltningen.  

I samråd med Region Blekinges smittskyddsenhet stängs Kiselvägens barnkorttids och Norrskenets tillsynsverksamhet. Klimatgatans korttidsverksamhet, en verksamhet med nära koppling till Kiselvägens barnkorttids och Norrskenets tillsynsverksamhet, stängs tillfälligt som ett led i att minska smittspridningen.  

Karlskrona kommun arbetar intensivt med att följa utvecklingen, vidta nödvändiga åtgärder och informera berörda. Åtgärderna görs förebyggande för att minska vidare smittspridning och av omsorg för medarbetare och barn. Beslutet grundar sig på smittskyddslagen och är taget i samråd med Smittskyddsenheten på Region Blekinge.  

Detta enligt ett pressmeddelande från Karlskrona kommun.

Brandvarnardagen och Batteribytardagen – med din säkerhet i fokus

Den 1 december är det Brandvarnardagen och den 2 december är det Batteribytardagen – två viktiga dagar med din säkerhet i fokus.

Testa dina brandvarnare så att de fungerar och se över om du har tillräckligt många. Passa även på att byta batterier. Det är enkelt, det går snabbt och det kan vara en av de viktigaste sakerna du gör på hela året.  

Hur testar jag brandvarnaren?

 • Tryck på testknappen. Då testas brandvarnarens funktion samt att batteriet fungerar. 
 • Du får en signal som kvitto på att den fungerar. 
 • Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. 
 • Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren. 

När ska jag testa mina brandvarnare? 

 • En gång i månaden
 • När du sätter upp en ny  
 • När du byter batteri
 • När du varit bortrest en längre tid (en till två veckor)
 • När du rengör en brandvarnare

Hälsningar från Räddningstjänsten Östra Blekinge

Folkhälsomyndigheten inför skärpta allmänna råd i Blekinge

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd om covid-19 i Blekinge. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet har fattats efter samråd med bland annat Region Blekinges smittskyddsläkare och Länsstyrelsen Blekinge.

Beslutet gäller från och med den 1 december till och med den 13 december 2020.

De skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten ersätter under denna period de skärpta regionala råd för Blekinge som smittskyddsläkaren införde den 11 november. Råden är snarlika och har samma innebörd.

– Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd innebär med andra ord precis samma sak som tidigare för dig som bor eller vistas i Blekinge, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Orsaken till råden är att antalet personer i Blekinge som fått diagnosen covid-19 har ökat kraftigt. Det innebär bland annat en risk för ökad belastning på hälso- och sjukvården. Skärpta allmänna råd för Blekinge ska gälla under en begränsad tid i syfte att bromsa smittspridningen

Från och med den 1 december uppmanas alla som vistas i Blekinge till följande:

 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Du bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom Blekinge eller mellan Blekinge och andra regioner kan bidra till att öka smittspridningen, eftersom man då ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Du bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till Blekinge från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier, annan motsvarande sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Bengt Wittesjö betonar att Folkhälsomyndighetens råd fortsatt innebär skarpa uppmaningar som påverkar vardagen för alla som bor eller vistas i Blekinge.

– Du och vi alla har ett stort ansvar för att bidra till att hålla smittspridningen nere så mycket som det är möjligt. Om alla följer råden ökar också möjligheten att vi snabbare kan återgå till ett mer normalt vardagsliv.

Kommunens åtgärder förlängs

Karlskrona kommun har sedan tidigare vidtagit en rad åtgärder med anledning av de skärpta råden. Det handlar bland annat om beslut kring kommunens simhallar samt uthyrning av kommunens idrottshallar. De åtgärderna förlängs nu tills vidare.

Här kan du läsa mer om Karlskrona kommuns åtgärder.

Mer information finns även på karlskrona.se/corona.

Singelolycka lastbil E22 Vallby

Vid lunchtid på måndagen larmades räddningstjänsten och polisen till en singelolycka på E22 vid Vallby mellan Ramdala och Jämjö. Trafiken i riktning mot Karlskrona leds om via lokalgata. Släpet som ligger i diket har innehåll som ska flyttas över till en annan tank.
Text och bildSuzanne Wernersson Linslusfoto

Trafikolycka på Österleden

Vid 17-tiden på söndagen inträffade en trafikolycka på Österleden i Karlskrona mitt för Karlskrona möbler.
Inga personskador har rapporterats men en jägare kallades in för att avliva det påkörda djuret
Björn Hansson Linslusfoto 

Foto Björn Hansson Linslusfoto

Utsläpp farligt ämne inomhus Vämöskolan

Wämöskolan i Karlskrona fick utrymmas sedan bekämpningsmedlet Naftalen i kulform på något vis hamnat ute i en korridor. Vissa av kulorna hade sedan tramoats sönder och då hade en stark lukt utvecklats. Lukten beskrivs liknande starkt lösningsmedel.

Skolan utrymdes fort och räddningstjänsten behövde bara kontrollera och vädra ut

#räddningstjänstenöstrablekinge #samverkan112 #brandman #linslusfoto #savelifes #blåljus #blåljusbilder #rakel

Utsläpp farligt ämne inomhus Vämöskolan. Foto Björn Hansson Linslusfoto

1 2