Blodig man hittades i miljonprogramsområde

16.22 får polisen larm om en blodig man vid en trappuppgång i Kungsmarken. Patruller hittar en man med stickskador på underkroppen och spärrar av platsen. Tekniker tillkallas för att säkra spår.
Det är i nuläget allt vad presstalesmannen på regionledningscentralen vill berätta.
Björn Hansson Linslusfoto 

Foto: Björn Hansson/Linslusfoto.se
Foto: Björn Hansson/Linslusfoto.se

Klass 2 varning mycket höga flöden i Ronnebyån

SMHI har lämnat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Ronnebyån.

Flödet beräknas öka från torsdag 20/2 och till söndag 23/2. Det innebär att flödet nu är högre än vad som gällde januari 2018. De som bor eller rör sig nära Ronnebyån bör iaktta försiktighet för att undvika faror. De som har bryggor och båtar bör säkra dessa.

Orsaken är dels att sjöarna uppströms är fyllda och regnandet som varit de senaste veckorna. Konsekvenserna av detta är att låga områden i närheten av Ronnebyån kommer att översvämmas.

Försiktighet bör även iakttas vid övriga åar i kommunen då flödet är högt även där men inte i samma omfattning som Ronnebyån.

Bor du nära vatten i ett utsatt område är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. Här är några tips:

  • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
  • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
  • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
  • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
  • Placera bilen på en hög plats.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
  • Följ läget via kommunens hemsida, nyhetsrapporteringen i medierna samt väderläget via SMHI.

Höga flöden i Lyckebyån

Höga flöden i Lyckebyån

SMHI utfärdade onsdagen den 19 februari en klass 1-varning för höga flöden i Lyckebyån. Flödet är fortsatt svagt stigande och förväntas nå sin kulmen i slutet av februari. Orsaken till de höga flödena är regn.

En klass 1-varning innebär att vattenflödena är på en nivå som inträffar i snitt varannat till vart tionde år. Det här kan innebära mindre översvämningproblem.

Höga flöden i Lyckebyån

Höga flöden i Lyckebyån

SMHI utfärdade onsdagen den 19 februari en klass 1-varning för höga
flöden i Lyckebyån. Flödet är fortsatt svagt stigande och förväntas nå
sin kulmen i slutet av februari. Orsaken till de höga flödena är regn.

Publicerad 20 februari 2020 11:56 | Servicemeddelanden

Lyssna

En klass 1-varning innebär att vattenflödena är på en nivå som inträffar
i snitt varannat till vart tionde år. Det här kan innebära mindre
översvämningproblem.

Lastbil i diket Sibbamålavägen

På torsdagsmorgonen inträffade en trafikincident på Sibbamålavägen norr om Lyckeby. En lastad lastbil kom för lång ut på kanten och tippade. Bärgare och grävmaskin fick tillkallas för att reda upp situationen. Vägen var under arbetets gång helt avstängd.

Tex och bild Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se

Brand i Publik Lokal Petreplan Olofström

På onsdagskvällen larmades stora resurser till en publik lokal på Petreplan Olofström, där det bedrivs daglig verksamhet för funktionsnedsatta. Räddningstjänst från fyra stationer jobbade på platsen tillsammans med polisen och ambulans. Inga människor skadades i händelsen, dock är lokalen totalt förstörd. Polisen meddelade att man gripit en person.

Boende i området förmedlade en viss otrygghet, då man berättar för Linslusfoto att det brann här i ett sophus i förra veckan. Vad kommer att brinna härnäst?

Text och bild: Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se
1 2 3