Brand i Ronneby

På måndagskvällen larmades stora räddningsresurser till en brand i lägenhet på Volontärbacken i Ronneby.  Enligt larmet såg uppringaren synliga lågor. Branden var snabbt släckt och det syns inga skador utifrån. 

Insatsledaren meddelar att det var en glömd gryta på spisen som brann. Elden hann sprida sig upp till fläkten, men inga allvarliga skador uppstod.

Brand i Ronneby. Foto: Björn Hansson/Linslusfoto.se

Begränsad parkering i handelshamnen 3-14 september

På grund av ett större örlogsbesökt stängs stora delar av Handelshamnen av. Avstängningen innebär att personbilsparkeringar och ställplatser för husbilar begränsas.

Avstängningen under perioden mellan den 3 till 14 september i Handelshamnen innebär att det endast finns plats för sex husbilar på ställplatserna och att bilparkering för allmänheten begränsas.

Trafikolycka i Torskors

En trafikolycka inträffade i Torskors på lördagseftermiddagen. Oklart skadeläge. En bil fick bärgas från platsen.

Kringboende berättar för oss om att hastighet är oftast på tok för hög. Farthinder vore önskvärt.

Trafikolycka i Torskors.
Foto Suzanne Wernersson Linslusfoto

Publik arkeologi på Västra Vång

Fram till och med den 6e september pågår publik arkeologi på Västra Vång. Ett fyrtiotal person från Blekinge fornminnesförening och 15 från Kronobergs fornminnesförening är och gräver tillsammans med Blekinge museum. Utgrävningarna på Västra Vång är i år publik. Vilket innebär att du måste inte vara arkeolog för att få hjälpa till på platsen.

Blekinge fornminnesförenings ordförande Krister Lavestål, mötte upp Ulf Gren som är en arkeologiintresserad pensionär från nordöstra Skåne samt undertecknad. Krister kunde berätta att den 29e augusti är det Arkeologins dag med aktiviteter vid Västra Vång, Kallvattenkuren samt vid Ljungaviken i Sölvesborg. Under årets grävningar kommer flera studiegrupper att göra besök i Västra Vång, en dag kommer 50 scouter, en annan dag kommer några elever från KnutHahnskolan där de läser just arkeologi detta möjligt genom ett samarbete med Lunds universitet.

Krister berättade vidare hur en utgrävning går till i stora drag. Det bortschaktade matjordslagret läggs i högar som siktas, arkeologerna gräver ut 2 cm djupt i taget och jobbar sig neråt mot sandbotten som är stoppet för kulturlagret.

Undertecknad och Ulf fick prova på att sikta jord från en av matjordshögarna. Vi hittade bränd sten, brända ben (fragment) och lerskärvor. Spännande att hitta i alla fall något.

Ulf siktar och Krister står bredvid. Foto: Suzanne Wernersson, LInslusfoto.se
Bilden är start förstorad. Foto: Suzanne Wernersson, Linslusfoto.se
Bilden är starkt förstorad. Foto: Suzanne Wernersson, Linslusfoto.se
Ulf Gren och Suzanne Wernersson. Foto Krister Lavestål.

Skumt bus vid Spanska trappan

Skumt bus även i Karlskrona!

Förra helgen drabbades en fontän i centrala Kalmar. Under natten mot fredag hände samma sak i Karlskrona.

Det kan tyckas oskyldigt men det kostar en hel del pengar för kommunerna. Framför allt är inte pumpar och kopplingar anpassade för de ganska aggressiva kem som finns i många diskmedel och definitivt inte i den mängden.

1 2