Nu påbörjas arbetet med de nya digitala skyltarna

Nu påbörjas arbetet med de nya digitala skyltarna som ska vägleda
bilister i Karlskrona till lediga parkeringsplatser.

Skyltarna kommer att finnas på flera olika platser längs vägen in till
Trossö. Målsättningen är att ha systemet i gång till jul. Redan efter
avfarten från E 22, vid rondellen i Vedeby, kommer man då att kunna se
hur många p-platser som är lediga i röd zon, samt i parkeringshus inne
på Trossö. Samma information kommer man att få på skyltar över
infartsleden vid Max.

Vid korsningen Österleden/Skeppsbrokajen kommer de nya digitala
skyltarna att visa hur många lediga p-platser som finns i de olika
parkeringshusen och guida bilisterna dit.

Arbetet med skyltarna inleds nu med att den nuvarande portalen över
infartsleden i södergående riktning vid avfarten till Blåport tas ner.
Det kommer att ske sent på kvällen på tisdag den 1 oktober. Österleden
stängs därför av klockan 21.30 fram tills arbetet är klart, vilket
beräknas ta omkring tre timmar. Trafiken kommer att ledas om via
Blåport, med undantag för fordon som är högre än 3,20 meter samt
räddningstjänst som kommer att släppas fram.

Från omkring klockan 23.30 kommer sedan portalen i södergående körbana
på Blekingegatan att tas ner. Trafikanter får då följa skyltningen på plats.

Annorlunda torrkokning

På lördagkvällen larmades räddningstjänsten till en förmodad lägenhetsbrand på Kyrkogatan i centrala Karlskrona.

När man kom in i lägenheten visade det sig vara en dam som kokat spaghetti och sedan ramlat i hallen där hon inte kom upp. Tids nog kokade vattnet bort och då var förstås rökutvecklingen snart ett faktum
Hur pass svåra skador lägenhetsinnehavaren ådrog sig i fallet framgår dock inte, men insatsledare Stefan berättar att hon tydligen var ganska motvillig till ambulansens erbjudna hjälp
Björn Hansson Linslusfoto

Arne Weise

Sov gott Arne!
Han föddes 28 februari 1930 i Malmö och 1952 fick han jobb på Sveriges Radio. 
Arne Weise blev han med hela svenska folket främst i sin roll som julvärd. En traditionfylld syssla som varade i 3 decennier.
2013 vann han Kristallens hederspris
Av Arnes 5 barn är sonen Andreas mest känd
Sov gott säger vi och blåser ut juleljuset
Linslusfoto Karlskrona 
1 2 3 5