Årets mångfaldsambassadör

Grattis till årets mångfaldsambassadör

Och årets mångfaldsambassadör är… sommarlovsbussen Busse.

Under den årliga mångfaldsdagen utsågs 2018 års mångfaldsambassadör. Det blev i år inte en person utan sommarlovsbussen Busse.

Busse har sedan 2016 åkt runt i olika bostadsområden med kreativa och
inkluderande aktiviteter som trolleri, skattjakter, cirkus och lekar för
alla barn under sommarlovet. Busse bemannas av feriearbetare i
Karlskrona kommun och har skapat stor glädje och uppskattning hos både
barn och vuxna.

*Juruns motivering:*
Sommarlovsbussen Busse skapar sedan 2016 fina sommarminnen genom
kreativa och roliga aktiviteter för barn runt om i kommunen. Projektet
har ett tydligt mångfaldsperspektiv där bland annat feriearbetare med
olika bakgrund möter barn i olika bostadsområden på ett inkluderande och
positivt sätt.

Hamnområdet redo att förvandlas

Hamnområdet redo att förvandlas

Karlskrona hamn växer och står inför stora förändringar. Inom ett par
veckor påbörjas första steget i den stora hamnomvandlingen.

Utvecklingen av hamnområdet på Verkö kommer ske i flera etapper under en
tioårsperiod. Området får bland annat en ny järnvägsterminal.

I den första etappen ska vikarna Långa Lisa och Solviken fyllas ut, ett
arbete som påbörjas i december.

– Nu sätter expansionen igång på allvar, säger Pelle Pettersson,
hamnchef på Karlskrona kommun. Det blir stora investeringar, men jag
tror roro-trafiken över Östersjön kommer växa oerhört framöver – dels
från den baltisk-adriatiska transportkorridoren som byggs i Europa och
dels via den nya sidenvägen. Då måste vi vara redo.

Totalt ska cirka 400 000 kubikmeter sten placeras ut i vikarna.
Stenmassorna finns redan på plats på Verkö och är rester som blivit kvar
efter att dåvarande ABB (i dag NKT Cables) byggde ut. Arbetet beräknas
vara klart vid årsskiftet 2020/2021.

Genom att fylla ut havsvikarna blir Verkö 100 000 kvadratmeter större.

I nästa steg ska de nya ytorna göras i ordning och därefter kommer
250-400 meter långa industrikajer att byggas. De beräknas vara klara
inom fem år.

Roro står för roll on/roll off och innebär att lastenheter rullas ombord
på fartyg som går på tät linjetrafik

www.karlskrona.se/naringsliv/naringslivet-i-karlskrona/karlskrona-hamn/

Mångfaldsdagen och årets mångfaldsambassadör

Mångfaldsdagen och årets mångfaldsambassadör

Mångfaldsdagen fredagen den 30 november pågår mellan klockan 08.30 och
12.00 och avslutas med att årets mångfaldsambassadör utses.

Mångfaldsdagen bjuder på föreläsningar med fokus på möjligheterna med
att inkludera alla och att ta till vara på allas kompetens i arbetslivet
– oavsett ålder. Dagen avslutas med att årets mångfaldsambassadör utses.

*Tid:* fredagen den 30 november klockan 8.30-12.00
*Plats:* Litorina folkhögskola, Gullberna Park

*Program:
*https://www.karlskrona.se/pressinformation/mangfaldsdagen-och-arets-mangfaldsambassador/

1 2 3