Kommande störningar på E22

Med start den 27 mars kommer man att nattetid stänga av E22 sektionsvis med omledning av trafiken. Detta för att göra underhållsarbeten.

Bland annat ska Trafikverket sopa vägen, utföra avvattningsåtgärder, byta ut skyltar, reparera vägräcken, underhålla/reparera bullerskydd och slamsuga brunnar. Allt för att säkerställa vägens framkomlighet och trafiksäkerhet. För att säkra arbetsmiljön för vägarbetarna leds trafiken om förbi de platser där arbetet pågår.

– Att utföra underhållsarbeten under pågående trafik är förenat med risker. Därför stänger vi vägen och leder om trafiken så att vägarbetarna kan jobba utan att tänka på att det är pågående trafik bakom ryggen hela tiden. Detta gör att arbetena också kan utföras mer tids- och kostnadseffektivt säger Jimmie Östling, projektledare Trafikverket.   

Trafikverket har förståelse för att omledningarna kan kännas besvärliga för de som kör på sträckan. Därför har arbetet begränsats till kvällar och nätter, klockan 19.00-06.00.

– Vi har alltid som ambition att störa trafiken så lite som möjligt. Därför har vi beslutat att hålla vägen öppen under dagtid. Ett annat sätt att minska trafikpåverkan är att vi gör den här typen av kraftsamling och gör fler underhållsåtgärder samtidigt, när vi ändå stänger av vägen, säger Jimmie Östling, projektledare på Trafikverket.

Som trafikant behöver du tänka på att hålla hastigheten och ta hänsyn till andra. Eftersom resan kan ta något längre tid än normalt är det också bra att vara ute i god tid!

Omledningen skyltas med orangea skyltar på plats.

27-28 mars, avstängt nattetid 19.00-06.00:

E22 trafikplats Karlskrona V ( 63 ) – trafikplats Nättraby (61 )
Avstängt från tpl Karlskrona V ( 63 ) – tpl Nättraby ( 61 ) i båda riktningarna
Omledning via väg 679.

28-29 mars, avstängt nattetid 19.00-06.00:

E22 Rondell (672/22/673) Vambåsa/Hasslörondellen – trafikplats Nättraby (61 )
Avstängt från (672/22/673) Vambåsa/Hasslörondellen – trafikplats Nättraby ( 61 ) i båda riktningarna.
Omledning Via väg 678-122-669-22.

30-31 mars, avstängt nattetid 19.00-06.00:

E22 korsning E22/669 – tpl Ronneby V (56)
Avstängt från E22 korsning E22/669 – trafikplats Ronneby V (56) i båda riktningarna.
Omledning Via väg 669-618-Hyndekullaleden-Hultaleden-650-Kockumsvägen-Flisevägen-Västervägen-27

2-4 april, avstängt nattetid 19.00-06.00:

E22 trafikplats Ronneby V – trafikplats Bräkne Hoby
Avstängt från trafikplats Ronneby V – trafikplats Bräkne Hoby i båda riktningarna.
Omledning via väg 27 – 620 – 641

4-5 april, avstängt nattetid 19.00-06.00:

E22 tpl Karlshamn Ö – tpl Bräkne Hoby
Avstängt från trafikplats Karlshamn Ö – trafikplats Bräkne Hoby i båda riktningarna.
Omledning via väg 641-620

5-6 april, avstängt nattetid 19.00-06.00:

E22 trafikplats Karlshamn Ö – trafikplats Mörrum V
Avstängt från trafikplats Karlshamn Ö – trafikplats Mörrum V i båda riktningarna.
Omledning via Ronnebyvägen – Bodetorpsvägen – Erik Dahlbergsvägen -Vekerumsvägen 557 – 554 – 555.

11-12 april, avstängt nattetid 19.00-06.00:

E22 trafikplats Sölvesborg V – trafikplats Mörrum V
Avstängt från trafikplats Sölvesborg V – trafikplats Mörrum V i båda riktningarna.
Omledning via 508-Sölevägen-Blekingevägen-Kämpaslättsvägen

Källa: Trafikverket.se

Soteld i Tving

Deltiden i Rödeby larmades vid 15-tiden på lördagen till en soteld i Tving norr om Karlskrona. I larmet nämndes lågor från skorstenen, men när styrkan kom på plats hade läget lugnat ner sig avsevärt och efter en kontroll kunde man återgå till stationen. Inga personskador eller större skador på fastigheten