Ny maxtaxa för barnomsorg Karlskrona

Från och med den 1 januari 2021 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Barnomsorgsavgiften baseras på hushållets totala månadsinkomst före skatt. Maxtaxan innebär att det finns ett tak för hur hög den avgiften kan bli. Från och med den 1 januari höjs inkomsttaket för maxtaxan till 50 340 kronor per månad.

Taxa förskola och fritidshem 2021

Taxan fungerar som ett abonnemang som du betalar 12 månader om året. Avgiften baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomster före skatt. Reglerna kan skilja sig något mellan kommunal och privat barnomsorg.

Det yngsta barnet räknas som Barn 1, det näst yngsta som Barn 2 och så vidare. 

Avgift för barn i förskola 

Barn 1: 3 % av inkomsten (max 1510 kronor/månad)
Barn 2: 2 % av inkomsten (max 1007 kronor/månad)
Barn 3: 1 % av inkomsten (max 503 kronor/månad)
Från och med barn 4: ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem

Barn 1: 2 % av inkomsten (max 1007 kronor/månad)
Barn 2: 1 % av inkomsten (max 503 kronor/månad)
Barn 3: 1 % av inkomsten (max 503 kronor/månad)
Från och med barn 4: ingen avgift

Lovtillsyn

September – maj: 174 kronor/månad
Juni – augusti: 462 kronor/månad

Allmän förskola för 3–5-åringar (verksamhet september-maj) 

15 timmar enligt förskolans förutbestämda tider: ingen avgift
Övrig tid: avgiften reduceras med 30 % september-maj.