Föroreningar i marken vid Torgbacken

I sommar har Karlskrona kommun genomfört undersökningar av marken på förskolorna Torgbacken och Borgens utegård. Provsvaren visar nu att marken innehåller halter av föroreningar som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden.

Riktvärdena för förorenad mark är olika beroende på vad marken ska användas till. När marken ska användas som utemiljö vid en förskola så är kraven högre ställda.

Karlskrona kommun har låtit undersöka marken på Torgbacken och Borgens förskola och svaren visar nu att där finns mer föroreningar än riktvärdet för känslig markanvändning. Det handlar framför allt om kvicksilver och bly.

Nästa steg är att företaget som genomförde provtagningen även ska göra en riskbedömning och en handlingsplan. Först därefter vet Karlskrona kommun vilka åtgärder som kan bli aktuella och hur de i så fall påverkar tidsplanen för inflyttning i Torgbackens lokaler som just nu renoveras.

Kommunen kommer även låta Arbets- och miljömedicin i Lund ta del av provsvaren. Det faktum att stora delar av utomhusmiljön är asfalterad minskar risken att barn eller personal ska ha kommit i kontakt med föroreningar. Delar av utemiljön består dessutom av sandlådor där sanden bytts ut regelbundet.

Eftersom Torgbackens förskola renoveras går där inga barn i dag. Barnen på Borgens förskola använder från och med i dag lekplatsen i Amiralitetsparken som utemiljö som en försiktighetsåtgärd.

Detta meddelar Karlskrona kommun i ett pressmeddelande på tisdagen.

Torrkokning på Saltö

Strax efter lunch på måndagen larmades räddningstjänsten till en adress på Saltö där det blivit en torrkokning. Branden gick upp i fläkten, så köket är i skrivande stund obeboeligt.

Foto Suzanne Wernersson Linslusfoto
Foto Suzanne Wernersson Linslusfoto

Fototävlingen som sprider bilden av Kungsmarken

Vill du sprida din bild av Kungsmarken? Här är din stora chans.

Genom att fånga din känsla för Kungsmarken i en bild, lägga upp den på Instagram och tagga den #mittkungsmarken så deltar du i Kungsmarkens fokus fototävling.

Du har fram till den 15 november på dig. Därefter kommer en utvald jury att utse en vinnare. Vinnaren får sin bild inramad, och vinnarbilden kommer att synas på Blekingetrafikens buss-tv under en hel vecka.

När du lägger upp din bild på Instagram ska du skriva varför just den bilden återspeglar dina positiva känslor för Kungsmarken på ett bra sätt. Juryn kommer att bedöma bilden både utifrån hur den är tagen rent tekniskt, och utifrån känslan den förmedlar. Det spelar ingen roll om du tar bilden med mobiltelefon eller kamera. Du behöver ha ett öppet Instagramkonto för att kunna delta i tävlingen. Ett urval av bilderna som deltar i tävlingen kommer att delas på Karlskrona kommuns Instagramkonto.

Kungsmarkens fokus är en insats där en lång rad olika aktörer samverkar för att motverka segregationen i Karlskrona kommun. #mittkungsmarken är en tävling som arrangeras av Karlskrona kommun i samarbete med Hyresgästföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Lycka till!

Detta berättar Karlskrona kommun i ett pressmeddelande

Brand i lastbil på E22

På fredagseftermiddagen brann det i en lastbil på E22 mellan Ronneby och Karlskrona. Själva branden var snabbt under kontroll men eftersom man stängde av vägen i östergående körfält uppstod snabbt kilometerlånga köer som sträckte sig en bra bit förbi östra trafikplatsen vid Ronneby
Björn Hansson Linslusfoto 

Hon är Karlskrona kommuns nya planchef

Sedan några veckor tillbaka är Eleonor Karlsson ny planchef på Karlskrona kommun. – Vi har verkligen goda förutsättningar i Karlskrona, säger hon.

På kommunens planavdelning handläggs detaljplaner, men avdelningen ansvarar också för övergripande planer för hur Karlskrona ska utvecklas.

Sedan några veckor tillbaka leds arbetet av Eleonor Karlsson.

Hon har tidigare arbetat som utvecklingschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och som projektledare för kommunens nya översiktsplan.

– Jag ser fram emot att få vara med att förvalta och utveckla Karlskrona som plats att leva, bo och verka på. Vi har verkligen bra förutsättningar i Karlskrona – fantastiska medarbetare, en hel kommun som brinner för Karlskronas bästa, en rik historia och landets vackraste geografiska läge, säger hon.

Detta enligt ett pressmeddelande från Karlskrona kommun.

1 2 3 171