Lövmarknaden inställd även i år.

För andra året i rad ställer Karlskrona kommun nu in Lövmarknaden meddelar man i ett pressmeddelande

Lövmarknaden ställs in
Den traditionsenliga lövmarknaden, som vanligtvis drar tusentals besökare till Karlskronas stadskärna, ställs in för andra året i rad på grund av coronapandemin.

Marknadsstånd lånas ut för att underlätta utomhusförsäljning

För att underlätta för butiker och affärer att bedriva försäljning utomhus lånar Karlskrona kommun nu ut marknadsstånd utan kostnad.

Att kostnadsfritt låna ut marknadsstånd, och därmed underlätta för utomhushandel, är en av många åtgärder som Karlskrona kommun vidtagit för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om fler insatser från kommunen.

Som affärsinnehavare får du marknadsståndet levererat till butiken och monterat på plats. När du inte längre har behov av det demonterar Karlskrona kommun det för att sedan transportera bort det. Varje butik behöver själv ansöka hos polisen om tillstånd för att använda offentlig plats. Det görs på polisens hemsida, via den här länken.

Du som vill låna ett marknadsstånd ska ta kontakt med Anneli Robertsson, näringslivsutvecklare på Karlskrona kommun. Du når henne på telefonnumret 0455-30 39 59 eller e-postadressen anneli.robertsson@karlskrona.se.

Biblioteken håller stängt för fysiska besök

Med anledning av coronapandemin och de nya åtgärderna från regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer samtliga folkbibliotek i Karlskrona kommun att hålla stängt för fysiska besök till och med den 24 januari 2021.

Karlskrona kommun arbetar samtidigt intensivt med att utreda hur andra kommunala verksamheter påverkas av regeringens och Folkhälsomyndighetens nya uppmaningar. Sedan tidigare har kommunen vidtagit en rad olika åtgärder. Idrottsanläggningar och simhallar är exempelvis helt stängda för allmänheten. Internt har kommunen också tydliga riktlinjer gällande möten, tjänsteresor och distansarbete. 

Så snart det finns mer information kommer du att kunna ta del av den på karlskrona.se/corona.

Även om det nu är stängt för fysiska besök så erbjuder Karlskronas kommuns bibliotek en rad tjänster:

 • Boken kommer-leveranser till de låntagare som är berättigade till det, fortsätter. 
 • Bibliotekets personal är tillgänglig för frågor och hjälp måndag till fredag klockan 10-16 på telefon 0455-30 34 60 och mejl; stadsbiblioteket@karlskrona.se. I övrigt hänvisar vi till bibliotekets hemsida, bibliotek.karlskrona.se för att se och hantera dina lån.
 • Digital hjälp via Karlskrona DigidelCenter går att få måndag till fredag klockan 10.00–16.00 på telefon 0455-30 31 42 och mejl; digidelcenter@karlskrona.se. Det går också att få hjälp via videosamtal, Skype. Boka tid via DigidelCenters telefon eller mejl.
 • Det är fortfarande möjligt att som låntagare låna e-böcker och e-ljudböcker via Biblio samt strömma och se film via Viddla. 
 • Bokinkasten är öppna så att du kan återlämna medier som du har lånat.

De meröppna biblioteken kommer att vara stängda till och med den 24 januari 2021.

För att bidra till att minska fysisk rörlighet till och från biblioteken, och att minimera antalet medarbetare på plats, kommer det inte att ske några utlämningar av reservationer, take away-kassar eller överraskningskassar under den här tiden. Nuvarande reservationer förlängs, men det går inte att göra nya reservationer. 

Inga kravutskick kommer att ske under denna period och inga övertidsavgifter tillämpas.

Det kommer inte att finnas möjlighet att låna dator, skriva ut, kopiera eller skanna på biblioteket. Du som behöver hjälp i ett specifikt myndighetsärende att skriva ut handlingar eller att använda en myndighets e-tjänster hänvisas till Statens servicecenter, Stora Möllebacksgränd 10 i Karlskrona, telefon 0771-45 10 00.

Tryckta utskick ska ge viktig information

Region Blekinge kommer i fortsättningen att vid behov ge ut viktig information via tryckta utskick med posten hem till invånarna i Blekinge. Detta som komplement till all den information som redan finns via digitala kanaler, som regionblekinge.se och 1177.se.

I stället slutar Region Blekinge att ge ut Topp till tå, en tidning om hälsa som skickats till Blekingeborna sedan 2013, och då ersatte den tidigare tidningen Ditt Landsting.

– Vi använder i första hand digitala kanaler för att ge information om hälso- och sjukvården och annat som rör Region Blekinge. Men ibland behöver vi även skicka ut tryckt information till invånarna. Då har vi insett att vi gör det snabbare och bättre med kortare utskick när det behövs som mest, säger Region Blekinges kommunikationsdirektör Madeleine Flood.

Förutom dessa utskick trycker Region Blekinge en årlig patientguide som du kan hämta vid centralkassorna på Blekingesjukhuset i Karlshamn och Karlskrona eller hos din vårdcentral.

Vägarbeten på Österleden och Ronnebyvägen

Vägarbeten med fräsning och asfaltering kommer ske under vecka 33 och 35 på Österleden och Ronnebyvägen.

Fräsning av vägbanor under vecka 33


Ronnebyvägen, torsdagen den 13 augusti

 • Fräsning av vägbanan på Ronnebyvägen från Citygross ut till korsningen vid Rosenholm.
 • Framkomligheten kommer att vara begränsad till en utåtgående fil samt sänkt hastighet.

Österleden, fredagen den 14 augusti

 • Fräsning av Österleden in mot centrum från avfarten vid Oscarsvärn.
 • Trafiken är begränsad till en fil in mot centrum och har begränsad hastighet.
 • Omdirigering av trafiken mot centrum kommer att ske under vissa tider under arbetet.

Asfaltering under vecka 35


Ronnebyvägen, måndagen den 24:e och tisdagen den 25:e augusti

 • Asfaltering av Ronnebyvägen från Citygross ut till korsningen vid Rosenholm.
 • Framkomligheten kommer att vara begränsad till en utåtgående fil samt sänkt hastighet.

Österleden, tisdagen den 25:e och onsdagen den 26:e augusti

 • Asfaltering av Österleden in mot centrum från avfarten vid Oscarsvärn.
 • Trafiken är begränsad till en fil in mot centrum och har begränsad hastighet.
 • Omdirigering av trafiken mot centrum kommer att ske under vissa tider under arbetet.

Vägarbete vid Ringöbron

Renovering av Ringöbron kommer att genomföras under veckorna 33 till 35.

En större renovering av brofästet på Ringöbron på Verkövägen kommer att påbörjas måndagen den 10 augusti. Arbetet beräknas pågå under tre veckor.

Trafiken kommer att begränsas till ett körfält och regleras med trafikljus. Köbildning kan uppstå under tiden för broarbetet.

Även gång- och cykelvägen kommer att påverkas under arbetet.

Detta enligt ett pressmeddelande från Karlskrona kommun.

1 2 3 35