Studentbåten

Båtens ägare och Karlskrona kommun har frostigare relation än någonsin tidigare

Kommunen har nu lagt till ett högre vite och idag även spärrat av kajen vid den sk Stundentbåten i Karlskrona. Båten har sedan 2020 saknat bygglov och turerna kring den varit många ända sedan den anlände till Karlskrona. Från början byggdes båten som flodbåt