Eldningsförbud i Blekinge

Det råder eldningsförbud i Blekinge län från och med klockan 17:00 fredagen den 17 april. Beslut om eldninggsförbud gäller tills annat beslut fattats.