Asfaltering av vägbanor måndag och tisdag

Asfaltering av vägbanor 20 till 21 april

Asfaltering av vägbanor genomförs under måndagen den 20 april och tisdagen den 21 april. Under arbetet är vägpartierna begränsade i framkomlighet eller helt avstängda.

Måndag 20 april kl. 09.30-13.00

Påfart infartsleden

Under förmiddagen mellan klockan 09.30 till cirka 13.00 genomförs asfalteringsarbete vid påfart infartsleden ut mot Österleden från Oscarsvärnsvägen, vid nya brandstationen.

Under arbetet är vägpartiet avstängt för trafik.

Måndag 20 april, eftermiddag

Sunnavägen

Under eftermiddagen genomförs asfalteringsarbeten på den utgående vägsträckan från bron från infartsleden mot rondellen vid City Gross.

Under arbetet är det sänkt hastighet och begränsad framkomlighet på vägsträckan.

Tisdag 21 april, hela dagen

Sunnavägen

Under tisdagen genomför resterande asfalteringsarbete av körfält två i det inåtgående körfältet från rondellen mot bron kommer att asfalteras.

Under arbetet är det sänkt hastighet och begränsad framkomlighet på vägsträckan.

Detta enligt ett epostmeddelande från Karlskrona.se