Bevattningsförbud i flera områden i Karlskrona

Från den 10 maj 2021 gäller bevattningsförbud för Fågelmara, Kristianopel, Brömsebro, Jämjö, Ramdala, Holmsjö, Nävragöl, Strömsberg, Spjutsbygd och Saleboda på grund av den extremt låga grundvattennivån som råder.

Bevattningsförbudet innebär att du inte får använda kommunalt vatten för att till exempel vattna med slang på gräsmattor och rabatter, fylla en pool eller tvätta bilen.

Förbudet gäller tillsvidare.