Höga flöden i Lyckebyån

Höga flöden i Lyckebyån

SMHI utfärdade onsdagen den 19 februari en klass 1-varning för höga
flöden i Lyckebyån. Flödet är fortsatt svagt stigande och förväntas nå
sin kulmen i slutet av februari. Orsaken till de höga flödena är regn.

Publicerad 20 februari 2020 11:56 | Servicemeddelanden

Lyssna

En klass 1-varning innebär att vattenflödena är på en nivå som inträffar
i snitt varannat till vart tionde år. Det här kan innebära mindre
översvämningproblem.