Klass 2 varning mycket höga flöden i Ronnebyån

SMHI har lämnat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Ronnebyån.

Flödet beräknas öka från torsdag 20/2 och till söndag 23/2. Det innebär att flödet nu är högre än vad som gällde januari 2018. De som bor eller rör sig nära Ronnebyån bör iaktta försiktighet för att undvika faror. De som har bryggor och båtar bör säkra dessa.

Orsaken är dels att sjöarna uppströms är fyllda och regnandet som varit de senaste veckorna. Konsekvenserna av detta är att låga områden i närheten av Ronnebyån kommer att översvämmas.

Försiktighet bör även iakttas vid övriga åar i kommunen då flödet är högt även där men inte i samma omfattning som Ronnebyån.

Bor du nära vatten i ett utsatt område är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. Här är några tips:

  • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
  • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
  • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
  • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
  • Placera bilen på en hög plats.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
  • Följ läget via kommunens hemsida, nyhetsrapporteringen i medierna samt väderläget via SMHI.