Bekräftade fall av brittisk coronavariant i Blekinge

Blekinge har nu fått sina första bekräftade fall av den variant av coronavirus som varit vanlig i Storbritannien, och även konstaterats på flera andra håll i Sverige. Det handlar om fyra Blekingebor, som alla insjuknade i början av januari.

Den brittiska varianten av coronaviruset verkar spridas lättare och snabbare än andra varianter. Men det finns i nuläget inga tydliga bevis för att den orsakar allvarligare sjukdom eller en ökad risk för dödsfall.

Att det dröjt så länge att hitta de aktuella fallen i Blekinge beror på att proverna varit en del av de rutinmässiga stickprovsanalyser som har skett via Folkhälsomyndigheten. Proverna har alltså inte skickats för analys på grund av någon särskild misstanke.

I Blekinge har vi sedan en tid en nedåtgående trend i antalet fall av covid-19. Slutsatsen, enligt Region Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö, är att den stora smittspridningen som skedde i Blekinge i slutet av december och början av januari inte berodde på ett stort antal fall av någon ny virusvariant.

– Vi har redan förutspått att den brittiska varianten finns i länet och nu har vi fått bekräftat att den troligen fanns här redan i december, säger Bengt Wittesjö.

Detta meddelar Region Blekinge i ett pressmeddelande under tisdagen.