Fortsatt när- och fjärrundervisning för högstadie- och gymnasieelever

I ytterligare två veckor kommer Blekinges kommunala högstadie- och gymnasieskolor kombinera när- och fjärrundervisning med cirka en tredjedel av eleverna närvarande på plats i skolan.

– Den nedåtgående trenden vad gäller smittspridning av covid-19 i Blekinge tycks tyvärr vara bruten. Det finns även en farhåga för spridning av muterat virus nu när föräldrar
och elever återvänder från skidorter i delar av landet med större smittspridning. Region Blekinges Smittskyddsenhet rekommenderar därför länets skolor att behålla nuvarande andel närundervisning oförändrat kring 30 procent, både på högstadiet och gymnasiet under vecka 9–10, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Smittskydd Blekinge rekommenderar att fortsätta på samma sätt som innan sportlovet, med cirka en tredjedel av eleverna på plats på länets gymnasie- och högstadieskolor. Rekommendationen avser vecka 9 och 10. Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa rekommendationen. Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet.

Till dig som studerar på högstadiet

På Karlskrona kommuns högstadieskolor kommer även fortsättningsvis en årskurs i taget att ha undervisning på plats på skolan. Under vecka 9 är det du som går i årskurs 9 som ska vara på plats. Årskurs 7 och 8 studerar hemifrån. Mer detaljerad information får du av din skola.

Till dig som studerar på gymnasiet

Du kommer att få mer detaljerad information om när du ska vara på plats i skolan, respektive studera hemifrån, av din skola.

Kom ihåg skollunchen

Du som studerar hemifrån har även fortsättningsvis möjlighet att beställa och hämta lunch från ett skolkök i närheten av där du bor. Det gäller både högstadiet och gymnasiet. Du beställer lunch via en länk som du får skickad till dig via e-post.

Du har, precis som tidigare, två alternativ. Antingen hämtar du varm lunch dagligen eller också hämtar du fryst mat för fem dagar på tisdagseftermiddagen.

Du ska göra beställningen senast klockan 23.59 på söndagen, veckan innan du ska ha den. För vecka 9 ska beställningen alltså göras senast klockan 23.59, söndagen den 28 februari.

Du ska bara beställa mat för de veckor då du studerar hemifrån. När du är på plats i skolan tar du mat och äter i matsalen som vanligt.

Detta meddelar Karlskrona kommun i ett pressmeddelande