Nu erbjuds anställda inom funktionsstöd vaccin

Karlskrona kommuns arbete med vaccinationen mot covid-19 går nu delvis in i det som kallas fas två. Det betyder att anställda inom funktionsstödsförvaltningen erbjuds tid för att få den första sprutan.

Planeringen av vaccinationer i Blekinge utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan. Vaccinationen sker i fyra faser, vilket du kan läsa mer om på 1177.se/Blekinge.

Karlskrona kommun är nu inne i slutet av fas 1. Det innebär att personal och hyresgäster på äldreboenden har blivit erbjudna två doser och att de flesta anställda inom hemtjänsten fått den första dosen.

Parallellt med att vaccinera färdigt personer i fas 1 går Karlskrona kommun nu även in i den andra fasen. Det betyder att anställda som arbetar nära brukare inom funktionsstödsförvaltningen erbjuds tid för vaccination.

– Vi anpassar oss hela tiden efter hur tillgången på vaccin ser ut. Fördelningen nationellt sker på veckobasis vilket gör att vi behöver arbeta flexibelt och ibland anpassa oss med kort varsel, säger Camilla Jönsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Karlskrona kommun.

Personer som bor på något av Karlskrona kommuns särskilda boenden för funktionsnedsatta kommer att få vaccinet mot covid-19 av Karlskrona kommun, medan personer som bor i ordinärt boende, och har insatser från kommunens funktionsstödsförvaltning, kommer att bli kallade av Region Blekinge.

– Det är härligt att se den entusiasm och glädje som både medarbetare och vaccinatörer visar nu när fler och fler får vaccinet. Det märks att många känner att det här är ett stort steg på vägen tillbaka till en normal vardag, säger Camilla Jönsson.

Läs mer om Karlskrona kommuns arbete relaterat till coronapandemin på karlskrona.se/corona.