Publik arkeologi på Västra Vång

Fram till och med den 6e september pågår publik arkeologi på Västra Vång. Ett fyrtiotal person från Blekinge fornminnesförening och 15 från Kronobergs fornminnesförening är och gräver tillsammans med Blekinge museum. Utgrävningarna på Västra Vång är i år publik. Vilket innebär att du måste inte vara arkeolog för att få hjälpa till på platsen.

Blekinge fornminnesförenings ordförande Krister Lavestål, mötte upp Ulf Gren som är en arkeologiintresserad pensionär från nordöstra Skåne samt undertecknad. Krister kunde berätta att den 29e augusti är det Arkeologins dag med aktiviteter vid Västra Vång, Kallvattenkuren samt vid Ljungaviken i Sölvesborg. Under årets grävningar kommer flera studiegrupper att göra besök i Västra Vång, en dag kommer 50 scouter, en annan dag kommer några elever från KnutHahnskolan där de läser just arkeologi detta möjligt genom ett samarbete med Lunds universitet.

Krister berättade vidare hur en utgrävning går till i stora drag. Det bortschaktade matjordslagret läggs i högar som siktas, arkeologerna gräver ut 2 cm djupt i taget och jobbar sig neråt mot sandbotten som är stoppet för kulturlagret.

Undertecknad och Ulf fick prova på att sikta jord från en av matjordshögarna. Vi hittade bränd sten, brända ben (fragment) och lerskärvor. Spännande att hitta i alla fall något.

Ulf siktar och Krister står bredvid. Foto: Suzanne Wernersson, LInslusfoto.se
Bilden är start förstorad. Foto: Suzanne Wernersson, Linslusfoto.se
Bilden är starkt förstorad. Foto: Suzanne Wernersson, Linslusfoto.se
Ulf Gren och Suzanne Wernersson. Foto Krister Lavestål.