Begränsad parkering i handelshamnen 3-14 september

På grund av ett större örlogsbesökt stängs stora delar av Handelshamnen av. Avstängningen innebär att personbilsparkeringar och ställplatser för husbilar begränsas.

Avstängningen under perioden mellan den 3 till 14 september i Handelshamnen innebär att det endast finns plats för sex husbilar på ställplatserna och att bilparkering för allmänheten begränsas.