Grundsärskola stängs tillfälligt på grund av covid-19

Grundsärskolans enheter på Lyckeby kunskapscentrum, Spandelstorpskolan och Solbackaskolan stängs under två veckor på inrådan av smittskyddsläkare Bengt Wittesjö. Stängningen sker från och med måndag den 16 november och berör cirka 80 elever.