Mångfaldsdagen och årets mångfaldsambassadör

Mångfaldsdagen och årets mångfaldsambassadör

Mångfaldsdagen fredagen den 30 november pågår mellan klockan 08.30 och
12.00 och avslutas med att årets mångfaldsambassadör utses.

Mångfaldsdagen bjuder på föreläsningar med fokus på möjligheterna med
att inkludera alla och att ta till vara på allas kompetens i arbetslivet
– oavsett ålder. Dagen avslutas med att årets mångfaldsambassadör utses.

*Tid:* fredagen den 30 november klockan 8.30-12.00
*Plats:* Litorina folkhögskola, Gullberna Park

*Program:
*https://www.karlskrona.se/pressinformation/mangfaldsdagen-och-arets-mangfaldsambassador/