Årets mångfaldsambassadör

Grattis till årets mångfaldsambassadör

Och årets mångfaldsambassadör är… sommarlovsbussen Busse.

Under den årliga mångfaldsdagen utsågs 2018 års mångfaldsambassadör. Det blev i år inte en person utan sommarlovsbussen Busse.

Busse har sedan 2016 åkt runt i olika bostadsområden med kreativa och
inkluderande aktiviteter som trolleri, skattjakter, cirkus och lekar för
alla barn under sommarlovet. Busse bemannas av feriearbetare i
Karlskrona kommun och har skapat stor glädje och uppskattning hos både
barn och vuxna.

*Juruns motivering:*
Sommarlovsbussen Busse skapar sedan 2016 fina sommarminnen genom
kreativa och roliga aktiviteter för barn runt om i kommunen. Projektet
har ett tydligt mångfaldsperspektiv där bland annat feriearbetare med
olika bakgrund möter barn i olika bostadsområden på ett inkluderande och
positivt sätt.