Saneringsarbetet pågår efter grundstötningen

Arbetet pågår för fullt i både Hörvik och Kroksås. Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, kommunen med flera deltar.