Färja på grund i Pukaviksbukten

Sjöräddningssällskapets station i Hörvik gav sig nyss ut för påbörja att lägga läns runt det utsläpp som skett i samband med grundstötningen. Diset/dimman utanför hamnen bildar en vit vägg.