Långtradare med trävaror välte mellan Ire och Belganet

En långtradare med trävaror välte på måndagseftermiddagen på lv 628 mellan Ire och Belganet. Uppröjningsarbetet beräknas ta resten av dygnet.