Ek blockerar Nättrabyån

Paret jag träffar vid ån är upprörda. De menar att kommunen borde stabiliserat ekarna längs ån för länge sedan. Vi räknar till en handfull massiva träd på kanske 100 meter av åkanten som alla lutar betänkligt.
– Det här har vi bara väntat på, säger mannen och pekar mot ån.

Kommunen planerar just nu hur man enklast ska få bort trädet ur ån. Det arbetet beräknas ta ungefär ett dygn och tills dess vänder skärgårdsbåten Axel vid Sjuhalla.