Övertänd villa i Hasselstad Ronneby

En villa är övertänd i Hasselstad, Ronneby. Villan kommer att få brinna ner under kontrollerade former.