Rökutveckling i villa Rödeby

Det ryker kraftigt under takfoten på en villa i Rödeby. Stora resurser jobbar på platsen.

Brand i byggnad Rödeby