Trafikolycka har stängt rv28

Vid 18-tiden inträffade en trafikolycka mellan 2 personbilar på Riksväg 28 strax norr om rondellen vid Lantmännen. Vägen är avstängd i norrgående riktning (mot Rödeby) tills röjningsarbetet är färdigt. Det handlar mest om plåtskador på de bägge fordonen