Slukhål vid Nättraby kunskapcenter

Foto Björn Hansson Linslusfoto

Ett slukhål uppstod på söndagen vid Nättraby kunskapcenter. Inga personskador räddningstjänsten har spärrat av platsen.