Asfaltering

Asfaltering på länsvägarna K 730 och K 680

Under vecka 35 utför Skanska asfaltering på länsvägarna K 730 Spjutsbygd-Stengöl och K 680 Björkeryd-Fridlevstad. Arbetet bedrivs dagtid.

Tisdagen den 30 augusti asfalteras länsväg K 730 mellan Spjutsbygd och Stengöl. Under onsdagen den 31 augusti och torsdagen den 1 september asfalteras länsväg K 680 mellan Björkeryd och Fridlevstad. 

Arbetsplatsen regleras med vakt och det kommer att vara begränsad framkomlighet. 

Detta meddelar Karlskrona kommun i ett servicemeddelande på måndagen.