Översvämning Vedebyhallen

Vid fyra i morse larmades räddningstjänsten på ett automatlarm till Vedebyhallen i Lyckeby. Vid framkomsten kunde man konstatera att det rådde översvämning på platsen. Alla kranar var öppna och all avrinning var igentäppt.

Ännu flera timmar efter larmet så pågår saneringsarbetet.

Foto Suzanne Wernersson Linslusfoto