Bro vid Sunna Kanal avstängd

Tillfällig omledning av trafiken på Högbron

Måndagen den 30 maj klockan 10.00 till 15.00 kommer Högbron över Sunna kanal att vara stängd för trafik.

Med start klockan 10.00 kommer ett fräsningsarbete att göras inför ny asfaltering på Högbron. Trafik söderut mot Trossö kommer att få köra via Sunnavägen eller Gamla Infartsvägen. Trafik mot Mariedal kan köra Gamla Infartsvägen, Sunnavägen eller Österleden och vidare på Gullbernavägen eller Lyckebyvägen. Arbetet beräknas vara klart klockan 15.00. 

Räddningstjänstens fordon kommer att kunna passera på Högbron förbi arbetetsfordonen.

Obs! Bilden är rent illustrativ från arkivet! Det är INTE bron på bilden som kommer stängas av