Ett körfält öppet på Dockegatan

Från och med måndagen den 9 maj kommer endast ett körfält att vara öppet förbi bygget av garaget på Dockegatan i centrala Karlskrona. För att trafiken ska flyta på så bra som möjligt regleras den med trafikljus under tiden.