Trafiksignaler släcks på grund av underhållsarbete

Onsdagen den 27 april kommer trafiksignalerna vid Verkökorsningen tillfälligt släckas.

Signalerna släcks dagtid på grund av ett planerat underhållsarbete i trafiksignalanläggningen.

Genrebild.