Lastning pågår av förnödenheter

Lastning pågår av de förnödenheter som samlats in till förmån för de Ukrainaflyktingarna.