SMHI har utfärdat en gul varning

Ett lågtryck ger kraftiga väst eller nordvästvindar med mycket hårda vindbyar, lokalt stormbyar under natten till måndag. Skriver SMHI på sin hemsida.

Varningen gäller från i kväll 2200 till i morgon 0500.

  • Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
  • Risk för förseningar inom buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar.
  • Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen.
  • Lösa föremål och tillfälliga konstruktioner riskerar att förflyttas eller skadas.
  • Vissa skador på skog (hyggeskanter och nygallrad skog). Enstaka träd eller grenar ramlar ner.

Vi uppmanar er att stanna hemma om ni inte nödvändigtvis måste ut.

Genrebild/Linslusfoto