Träd över vägen Allatorpsgård

En större ek ligger över vägen i höjd med Allatorps gård. Även en ledning oklart vilken sort föll i tillsammans med trädet.

Uppsågning pågår och man inväntar en lastbil för bortforsling av trädet.