Strömavbrott

Det är förnärvarande strömavbrott i Rödeby med omnejd, områden som Strömsberg, Inglatorp, Västra samt delar av Fridlevstad är drabbade. 250 av Eons kunder ska det handla om.