Tillfällig omledning av trafiken på infartsleden

Måndagen den 10 januari påbörjas den sista etappen och reparationen av de tre sista pålarna under infartsleden. I samband med det kommer en ny trafikomläggning att göras. Klockan 15.00, söndagen den 9 januari, påbörjas den trafikomläggning som börjar gälla på måndagen.