Skärpta restriktioner hos region Blekinge

Detta gäller från den 30 november – allmänheten:

  • Besöksförbud införs inom hälso- och sjukvården. Det betyder att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på Blekingesjukhuset eller inom psykiatrin i Blekinge. Endast en person som är fullt frisk får följa med den som söker vård. Om den vårdsökande är 15 år eller yngre får två fullt friska vårdnadshavare följa med.
  • Blekingetrafiken inför rekommendation på munskydd på vardagar mellan klockan 7-9 och 16-18 för resande från 12 år.
  • Personalmatsalarna är endast öppna för medarbetare i Region Blekinge.
Foto Björn Hansson Linslusfoto