Trafikomläggning på Österleden

Trafikomläggning på infartsleden från klockan 20

De betongpålar som repareras under infartsleden har visat sig vara i ett sämre skick än väntat och de trafikåtgärder som tidigare gjorts för att minska belastningen på påldäcket räcker inte. Klockan 20.00 ikväll påbörjas den trafikomläggning som börjar gälla imorgon fredag.

Detta innebär trafikomläggningen i natt

Med start klockan 20.00 kommer en trafikomläggning göras på infartsleden. Åtgärden beräknas bli klar under natten. Under tiden trafikomläggningen genomförs kommer hela infartsleden att vara avstängd för personbilstrafik. Räddningstjänsten och bussar kommer att kunna fortsätta köra på infartsleden.

Trafiken på infartsleden på väg in till Trossö kommer att ledas om via Blå Port vidare in till Trossö. Trafiken ut från Trossö kommer att påverkas först senare under natten och kommer då att ledas om via Blekingegatan.

Detta innebär trafikomläggningen

  • I höjd med brohålan flyttas all trafik till de norrgående körfälten (närmast Handelshamnen). Det innebär att all trafik både till och från Trossö sker i dessa körfält. 
  • Hastigheten kommer att sänkas till 40 kilometer i timmen ungefär i höjd med Blå Port, och till 30 kilometer i timmen vid brohålan.
  • Bussfilen kommer att finnas kvar fram till brohålan.
  • Trafikljusen på infartsleden vid fängelset kommer inte att vara i bruk.
  • När du åker in mot Trossö kommer vänstersväng till Handelshamnen inte vara möjlig.
  • Trafik på Östra Hamngatan och Skeppsbrokajen som ska till Saltö eller Långö hänvisas till Drottninggatan eller Norra Smedjegatan.
  • Övergångställen som korsar infartsleden i korsningen vid fängelset stängs av och gångtrafikanter och cyklister hänvisas istället till övergångställen i höjd med tågstationen.
  • Gång- och cykelbanor på båda sidor av infartsleden kommer att vara öppna som vanligt.
  • Trafik ut från Trossö påverkas inte av trafikomläggningen.
  • Reparationsarbetet förväntas bli klart tills slutet av januari.

Detta meddelar Karlskrona kommun sent på torsdags eftermiddagen.